Why MCS?

1   Award Winning College


College MCS telah menerima pengiktirafan daripada Kementerian Pengajian Tinggi melalui penilaian MyQuest 2013, 5 bintang. College MCS telah dianugerahkan 5 bintang melalui 'JPK Star Rating yang dinilai oleh Kementerian Sumber Manusia. College MCS juga telah menerima anugerah “BEST IPTS MEDIUM” daripada NAPEI pada tahun 2011 dan 2013.

2   Recognized Programs


College MCS memastikan semua program yang ditawarkan mematuhi piawaian dan kriteria yang telah ditetapkan oleh badan-badan pensijilan di Malaysia. College MCS menerima akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). College MCS adalah sebuah kolej berstatus MSC (Multimedia Super Corridor) dan telah mendapat persijilan ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010.

3   Collaboration and Partnership


College MCS bekerjasama dengan institusi dan persatuan lain bagi melahirkan pekerja dan usahawan yang mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat bagi memenuhi kehendak industri yang sentiasa berubah.

4   Conducive Learning and Living Environment


College MCS menawarkan kemudahan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran dan kehidupan harian. Antara kemudahan yang ditawarkan adalah e-library, WIFI, makmal computer, perpustakaan, bengkel, multimedia studio, bilik pejabat, restoran dan tadika.

5   Learning for Employability


College MCS memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik melalui kepelbagaian budaya, perkhidmatan kaunseling, ‘mentor-mentee’, kelab dan persatuan. Melalui program-program ini, kami dapat melahirkan pelajar yang berkelayakan dari segi akademik, pengetahuan teknikal, keupayaan berkomunikasi, boleh bekerja dalam pasukan dan mempunyai kemahiran peribadi yang lain. Ini akan memenuhi keperluan majikan yang mencari tenaga pekerja mahir di luar sana.

6   Financial Assistance


Pelajar tempatan yang belajar di College MCS boleh mendapatkan pinjaman dari pelbagai badan kerajaan seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK), dan dana lain.

7   Accomplished Academic Staff


Dengan pensyarah yang berpengalaman, berkelayakan dan prihatin kami menjamin pelajar akan lebih memahami bidang pengajian yang dipelajari. Kaedah pembelajaran seperti kuliah, seminar, bengkel dan latihan industri dapat memberikan gambaran situasi sebenar alam pekerjaan.

8   Industrial Placement & Intership


College MCS bekerjasama dengan pihak industri bagi memastikan pelajar mendapat penempatan latihan industri. Pelajar mendapat pengalaman kerja sebagai persediaan awal ke alam pekerjaan.

9   CaDev (Career and Academic Development)


CaDev adalah unit yang bertanggungjawab dalam memastikan sukatan pelajran yan disediakan oleh kolej memenuhi keperluan semas industry. Ini memastikan kolej dapat menghasilkan graduan yang berkualiti dan memenuhi keperluan industry masa kini.

10   Strategic Location


College MCS berdekatan dengan Bandar Klang/Banting. Ini memudahkan pelajar untuk menggunakan lebuhraya utama yang menghubungkan bandar-bandar utama seperti berikut: Kuala Lumpur: 40 minit KLIA: 25 minit Cyberjaya & Putrajaya: 30 minit

Contact Us

Enquiries?

Apply Now