BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR DAN PEMBANGUNAN.


Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Pembangunan memainkan peranan penting dalam pengurusan hal ehwal pelajar di College MCS. Ianya juga bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan yang lebih baik sebagai keperluan pelajar dalam persekitaran terapeutik dan kondusif untuk pembelajaran. Selain itu, Bahagian Hal Ehwal & Pembangunan juga merancang, mengurus dan menyelaras aktiviti-aktiviti pelajar untuk memenuhi dan menyeimbangi antara akademik dan kokurikulum.

 

PERKHIDMATAN YANG TERDAPAT DI BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR DAN PEMBANGUNAN.

 

 

PERANAN UNIT PEMBANGUNAN PELAJAR

 

 

PERANAN UNIT KAUNSELING PELAJAR

 

 

PERKHIDMATAN KAUNSELING

 

 

 

PERANAN UNIT PEMBANGUNAN AKADEMIK DAN KERJAYA (CAREER AND DEVELOPMENT UNIT) DAN ALUMNI

 

 

PERKHIDMATAN UNIT PEMBANGUNAN AKADEMIK DAN KERJAYA

 

 

PELAN KERJAYA DAN PROGRAM PENEMPATAN KERJA

 

 

PERANAN UNIT KELAB, SUKAN DAN REKREASI

 

 

PERANAN UNIT DISIPLIN PELAJAR

 


Contact Us

Enquiries?

Apply Now