Banner 3  

DIPLOMA IN OFFICE ADMINISTRATION

 

 

 

 

  English Version

Objektif Kursus Pengajian


Menyediakan para graduan professional, efisyen dan sistematik dalam sektor pentadbiran pejabat kea rah kemajuan dan peningkatan ekonomi Negara. Melahirkan modal insan yang berpeluang cerah dalam mana-mana sektor samada awam swasta. Pendedahan pembelajaran "Life-Long Learning" demi menyediakan "K-Worker" yang mampu bersaing dan mengikut perubahan teknologi semasa.
 
 

Kerjaya (CADev)


College MCS menubuhkan CADev iaiti Career & Academic Development Unit bagi menyelaraskan kandungan kursus supaya sentiasa memenuhi tuntutan dan kehendak sektor industri. Dengan itu, para graduan dari College MCS akan lebih bersedia kerana dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang bakal menjamin kerjaya mereka dalam sektor awam atau swasta.
 
 

Syarat Kelayakan


LULUS SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit ATAU LULUS O-Level dari institute yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 3 kredit ATAU LULUS UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran ATAU LULUS Sijil Dalam bidang berkaitan yang diiktiraf ATAU LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dan LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat 1 kredit ATAU LULUS Sijil Kolej / Komuniti (yang tempoh pengajiannya 2 tahun dan bernilai sekurang-kurangnya 60 kredit) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam 1 mata pelajaran.
 
 
 

Tempoh pembelajaran

2 ½ Tahun + 1 Semester Latihan Industri

Mod pembelajaran

Sepenuh Masa / Separuh Masa

Pinjaman Pendidikan

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Bank Rakyat Yayasan Negeri  
 

Peluang Pekerjaan


Operation Officer Administrator Administrative Executive / Assistant HR Executive / Assistant Secretary Personal Assistant Management Trainee  
 
 
 
 

Subjek Tahun 1


Bahasa Kebangsaan Business English Business Principles Keyboarding Skill Office Administration 1 Superwrite Office Administration 2 Business Communication Computer Application Pengajian Malaysia Persoanality Development  
 
 

Subject Tahun 2


Internet & e_business Book keeping And Accounts Computer Principles Project Management Organizational Behavior Business Calculation Web Designing & Publishing Administrative Office Management Pengajian Islam/Moral Human Resoursce Management Public Speaking Record Management System  
 
 

Subject Tahun 3


Internship Entrepreneurship Development Business Law Occupational English Public Relation Computerized Accounting Interpersonal Communication  
 
 
 
 

Contact Us

Enquiries?

Apply Now