Banner 3  

DIPLOMA IN ACCOUNTANCY

 

 

 

 

  English Version

Objektif Kursus Pengajian


Kurikulum kursus ini lengkap dalam melahirkan para graduan professional yang dapat memenuhi pasaran perakaunan/kewangan yang amat diperlukan dalam industri sama ada kerajaan atau swasta. Selain itu, melalui pendidikan bersepadu dan berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) akan dapat melahirkan para graduan yang berkualiti serta mendapat tempat dalam sektor industi kewangan/perakaunan.
 
 

Kerjaya (CADev)


College MCS menubuhkan CADev iaiti Career & Academic Development Unit bagi menyelaraskan kandungan kursus supaya sentiasa memenuhi tuntutan dan kehendak sektor industri. Dengan itu, para graduan dari College MCS akan lebih bersedia kerana dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang bakal menjamin kerjaya mereka dalam sektor awam atau swasta.
 
 

Syarat Kelayakan


LULUS SPM atau setaraf dengan minimum 3 kredit termasuk Matematik dan LULUS Bahasa Inggeris ATAU LULUS STPM atau setaraf dengan minimum Gred (CGPA 2.00) dalam mana-mana subjek dan kredit dalam Matematik dan LULUS Bahasa Inggeris diperingfkat SPM ATAU LULUS SKTM Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan LULUS SPM dengan minimum 1 kredit dalam mana-mana subjek dengan kredit Matematik dan LULUS Bahasa Inggeris diperingkat SPM ATAU Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
 
 
 

Tempoh pembelajaran

2 ½ Tahun + 1 Semester Latihan Industri

Mod pembelajaran

Sepenuh Masa

Pinjaman Pendidikan

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Bank Rakyat Yayasan Negeri  
 

Peluang Pekerjaan


Eksekutif Akaun Penolong Kewangan Kerani Akaun Penolong Juruaudit Eksekutif Kredit Eksekutif Servis Kewangan Penolong Pegawai Pengurusan Kredit Penolong Pegawai Kawalan Kredit Penolong Pegawai Percukaian  
 
 
 
 

Subjek Tahun 1


Pengajian Malaysia Business English Financial Accounting 1 Cost Accounting Computer Application Financial Accounting ll Commercial Law Business Statistics Principle of Finance Business Communication Pendidikan Islam/Moral  
 
 

Subject Tahun 2


Financial Accounting lll Management Accounting Accounting Information System Introduction to Economics Business Calculation Financial Accounting lV Bahasa Kebangsaan Human Resources Management Auditing Company Law Financial Management  
 
 

Subject Tahun 3


Internship Principles of Management Internet and E-Business Taxation Occupational English Entrepreneurship Development Accounting Theory and Practice  
 
 
 
 

Contact Us

Enquiries?

Apply Now