Banner 3  

DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

 

 

 

 

  English Version

Objektif Kursus Pengajian


Program ini mendedahkan bakal graduan kepada aplikasi pengetahuan dan pengalaman terhadap kanak-kanak yang berbeza dari segi budaya dan kebolehan. Program ini melahirkan graduan yang mampu berinteraksi secara berkesan dengan kanak-kanak dalam situasi pembelajaran dengan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pengurusan dengan cara membina dan mengurus persekitaran pembelajaran yang kondusif
 
 

Kerjaya (CADev)


College MCS menubuhkan CADev iaiti Career & Academic Development Unit bagi menyelaraskan kandungan kursus supaya sentiasa memenuhi tuntutan dan kehendak sektor industri. Dengan itu, para graduan dari College MCS akan lebih bersedia kerana dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang bakal menjamin kerjaya mereka dalam sektor awam atau swasta.
 
 

Syarat Kelayakan


LULUS SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran termasuk lulus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris ATAU LULUS program Sijil Politeknik / Sijil Komuniti dengan mendapat minimum PNGK 2.00 LULUS Sijil Pelajran Malaysia (SPM) dengan mendapat 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sekurang-kurangnya Tahap 3 dalam bidang berkaitan ATAU Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
 
 
 

Tempoh pembelajaran

2 ½ Tahun + 1 Semester Latihan Industri

Mod pembelajaran

Sepenuh Masa

Pinjaman Pendidikan

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Bank Rakyat Yayasan Negeri  
 

Peluang Pekerjaan


Guru Pra Sekolah Pengasuh Pakar Motivasi Penyelia Supervisor Penasihat Kanak-kanak Pengusaha Tadika  
 
 
 
 

Subjek Tahun 1


Child Development Development in Early Childhood Education Curriculum For Young Children Pengajian Malaysia Business English English Proficiency 1 Management of Early Childhood Programme Play and Child Development Skill of Early Childhood Teachers Resources for Creative Teaching in Young Children Pendidikan Islam/Moral Computer Application  
 
 

Subject Tahun 2


Mathematics and Sciences for Young Children Literature for Young Children Literacy for Young Children Physical Education for Young Children Art and Craft for Young Children English Proficiency 2 Music for Young Children Health, Safety and Nutrition Bahasa Kebangsaan Effective Classroom Management First Aid Observation and Assessment of Young Children  
 
 

Subject Tahun 3


Parent-School Partnership Business Principle for Early Childhood Centers Children with Special Needs Kokurikulum Family and Moral Value to Young Children Practicum Training  
 
 
 
 

Contact Us

Enquiries?

Apply Now