Banner 3  

DIPLOMA IN ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

 

 

 

 

  English Version

Objektif Kursus Pengajian


Diploma in Administrative Management (DAM) adalah sebuah program unik untuk melatih dan menyediakan pelajar agar lebih bersedia untuk diserap kepelbagai bahagian pentadbiran, pengurusan dan operasi di sektor swasta atau awam. Objektif kursus ini juga boleh membantu para pelajar agar mendapat pendedahan dan bimbingan yang menyeluruh dalam bidang korporat pentadbiran & pengurusan. Konsep pembelajaran juga bersistematik dan fokus pada bahagian pengurusan pejabat, pengendalian dan sistem maklumat selaras dengan kehendak industri.
 
 

Kerjaya (CADev)


College MCS menubuhkan CADev iaiti Career & Academic Development Unit bagi menyelaraskan kandungan kursus supaya sentiasa memenuhi tuntutan dan kehendak sektor industri. Dengan itu, para graduan dari College MCS akan lebih bersedia kerana dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang bakal menjamin kerjaya mereka dalam sektor awam atau swasta.
 
 

Syarat Kelayakan


SPM LULUS Bahasa Melayu ATAU Bahasa Inggeris
 
 
 

Tempoh pembelajaran

2 ½ Tahun + 3 Bulan Latihan Industri

Mod pembelajaran

Sepenuh Masa

Pinjaman Pendidikan

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)  
 

Peluang Pekerjaan


Pembantu Tadbir Penyelia Tadbir Pegawai Pembantu Latihan Pegawai Pentadbir Eksekutif Pentadbiran Pengurus Penyelia Sumber Manusia  
 
 
 
 

Level 2


Incoming Communication Outgoing Communications Filing Administration Meeting Preparation Assistance Basic Data Entry  
 
 

Level 3


Office Operation Coordination Meeting Arrangement Procurement Administration Staff Administration Customer Liaison Office Safety & Security Administration Event Arrangement Assistance Application Software Basic Maintenance Application Software Installation & Up Grade  
 
 

Level 4


Administrative Staff Management Office Asset Facilities & Management Office Inventory Management Office Vendor Administration Office Policies Administration Administrative Staff Performance Appraisal Office Special Project Administration Human Resources General Administration  
 
 
 
 

Contact Us

Enquiries?

Apply Now